Site news

 
 
Geek
Safwe - Meic - Rhywun ar eich ochr
by Gareth Edmondson - Monday, 26 November 2012, 9:33 PM
 

Meic - Rhywun ar eich ochrMae MEIC yn wasanaeth llinell gymorth newydd i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru.
 
Os wyt eisiau gwybod beth sy’n digwydd yn dy ardal leol neu eisiau help i ymdrin â sefyllfa anodd, bydd MEIC yn gwrando pan na fydd unrhyw un arall yn gwneud. Byddwn yn rhoi gwybodaeth ddibynadwy i ti, cyngor defnyddiol a’r gefnogaeth sydd ei hangen arnat i wneud newid.
 
Cysyllta â ni yn y Gymraeg neu’n Saesneg – cei di ddewis! Rydym ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Gelli gysylltu â ni drwy’r ffôn, e-bost, testun SMS neu neges wib. Mae MEIC yn gyfrinachol, yn ddienw, am ddim ac yma i ti.