GlobeModiwl cychwynol sydd yn croesawi chi i'r adran Dechnoleg Gwybodaeth. Byddwch hefyd yn cael cyflwyniad i rhwydwaith cyfrifiaduron yr ysgol.

Yn ystod y modiwl yma byddwch yn mynd ati i greu blog dysgu - Byddwch yn diweddaru'r blog yma yn ystod eich amser ym Mlwyddyn 7.

Bydd y blog yn rhoi’r cyfle i chi datblygu eich sgiliau ysgrifennu a chyfathrebu yn ogystal â meddwl am sut i wella eich dysgu.

Modiwl 3 : Google Docs / Y Cwmwl

Facebook ThingCyfathrebu a DiogelwchAr-Lein

Yr ail modiwl i ddisgyblion Blwyddyn 7 sydd yn edrych ar gyfathrebu ar-lein. Byddwch hefyd yn edrych ar peryglon cyfathrebu ar-lein.

Modiwl 5 : Microsoft Kodu (Medi 2013)

Hepgor Navigation