TGAU : Cyfrifiadureg

Arholiad ysgrifenedig 90 munud o hyd i asesu dealltwriaeth o’r elfennau theori yn y fanyleb.

Asesiad allanol 2 awr o hyd i asesu cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth mewn ffordd ymarferol drwy gyfres o dasgau ar-sgrin.

Asesiad dan reolaeth wedi’i hasesu'n fewnol a'i safoni’n allanol dros bymtheg awr i ddatblygu darn o waith yn ddefnyddio meddalwedd rhaglennu gan ddilyn briff y dasg y bydd CBAC yn ei gyhoeddi. 

Hepgor Navigation