Cwrs Sgiliau Hanfodol Blwyddyn 8 - Lefel 2

Yn y dasg yma mae perchennog y theatr wedi gofyn i chi creu taenlen bydd yn helpu adnabod y costau ar gyfer cynnal perfformiad cerddorol neu cyngerdd.

Hepgor Navigation