Mae'r cwrs yma'n egluro'r newidiadau a fu yn yr Almaen Natsiaidd rhwng 1933 ac 1939. Mae'r uned yn cynnwys gwaith ar yr economi, rol menywod, addysg plant, triniaeth yr Iddewon a rol propaganda.

Yn yr uned hon rhoddir sylw manwl i rai themâu a
materion pwysig yn ymwneud â hanes Cymru a Lloegr yn ystod y cyfnod 1930-1951.Byddwch yn ystyried prif nodweddion bywyd yn ystod y Dirwasgiad, rhyfel ar y
Ffrynt Cartref, a Chymru a Lloegr ar ôl y rhyfel.

Student resources for the 'Race Issue in America' section of the USA 1929-90 part of the WJEC GCSE.
Student resources for the 'America and the Wider World' section of the USA 1929-90 part of the WJEC GCSE.
Hepgor Navigation