Dyma'r lle i ddysgu ac ymarfer technegau Mathemateg Pen.

Gwnewch symiau fel 53 x 57 mewn llai nag eiliad!

Dim cyfrifiannell? Dim problem.

Ffracsiynau

Canrannau

Rhifau a Phwerau
Hepgor Navigation