Gwyr Logo

Croeso i safwe dysgu ar-lein Ysgol Gyfun Gwyr. Safwe pwysig yn hanes yr ysgol. Mae'r safwe yna yn gadael i chi cael mynediad i waith ysgol 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos a 365 diwrnod y flwyddyn.

    Hepgor site news

    Site news

    Geek
    Dylunio a Thechnoleg - Adnoddau Tecstiliau
    gan Gareth Edmondson - Dydd Mawrth, 18 Rhagfyr 2012, 11:28 p.m.
     

    Cyfle i wylio DVD cyfan sydd yn esbonio'r prosesau tu ôl i ddylunio cynnyrch a'r defnydd o deunyddiad cynaliadwy.

    Edrychwch ar y cwrs fan hyn.

     
    Geek
    Safwe - Meic - Rhywun ar eich ochr
    gan Gareth Edmondson - Dydd Llun, 26 Tachwedd 2012, 9:33 p.m.
     

    Meic - Rhywun ar eich ochrMae MEIC yn wasanaeth llinell gymorth newydd i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru.
     
    Os wyt eisiau gwybod beth sy’n digwydd yn dy ardal leol neu eisiau help i ymdrin â sefyllfa anodd, bydd MEIC yn gwrando pan na fydd unrhyw un arall yn gwneud. Byddwn yn rhoi gwybodaeth ddibynadwy i ti, ...

    Darllen gweddill y pwnc hwn
    (122 gair)
     
    Geek
    DT - DVD - Dylunio Cynnyrch
    gan Gareth Edmondson - Dydd Mercher, 22 Awst 2012, 9:13 a.m.
     
    DVD

    Cyfle i wylio DVD cyfan sydd yn esbonio'r prosesau tu ôl i ddylunio cynnyrch a'r defnydd o deunyddiad cynaliadwy.


    Cliciwch yma i weld y cwrs.

    (Edited by Portal Team - original submission Wednesday, 13 June 2012, 11:19 PM)

    (Edited by Portal Team - original submission Wednesday, 22 August 2012, 9:12 AM)

     
    Geek
    TGCh - Nodiadau Uned 3
    gan Gareth Edmondson - Dydd Mawrth, 24 Ebrill 2012, 12:13 a.m.
     
    cbacTGCh - Nodiadau Uned 3

    Mae nodiadau Uned 3 o'r cwrs TGAU TGCh nawr ar gael i chi ddarllen neu llwytho i lawr. Rhagor o adnoddau adolygu i ddod felly cofiwch edrych fan hyn yn gyson.

    Cliciwch y linc yma i weld y cwrs.

     
    Geek
    Cwrs Newydd - Almaeneg TGAU - Profion Gwrando
    gan Gareth Edmondson - Dydd Mawrth, 24 Ebrill 2012, 12:12 a.m.
     

    Mp3Almaeneg TGAU - Profion Gwrando

    Cwrs newydd i ddisgyblion sydd yn astudio TGAU Almaeneg. Cyfle i chi gwrando a lawr lwytho cyn profion gwrando. Dewiswch y linc isod i gael mynediad:

    http://moodle.yggwyr.swansea.sch.uk/course/view.php?id=403