Gwyr Logo

Croeso i safwe dysgu ar-lein Ysgol Gyfun Gwyr. Safwe pwysig yn hanes yr ysgol. Mae'r safwe yna yn gadael i chi cael mynediad i waith ysgol 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos a 365 diwrnod y flwyddyn.

Skip site news

Site news

Geek
Dylunio a Thechnoleg - Adnoddau Tecstiliau
by Gareth Edmondson - Tuesday, 18 December 2012, 11:28 PM
 

Cyfle i wylio DVD cyfan sydd yn esbonio'r prosesau tu ôl i ddylunio cynnyrch a'r defnydd o deunyddiad cynaliadwy.

Edrychwch ar y cwrs fan hyn.

 
Geek
Safwe - Meic - Rhywun ar eich ochr
by Gareth Edmondson - Monday, 26 November 2012, 9:33 PM
 

Meic - Rhywun ar eich ochrMae MEIC yn wasanaeth llinell gymorth newydd i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru.
 
Os wyt eisiau gwybod beth sy’n digwydd yn dy ardal leol neu eisiau help i ymdrin â sefyllfa anodd, bydd MEIC yn gwrando pan na fydd unrhyw un arall yn gwneud. Byddwn yn rhoi gwybodaeth ddibynadwy i ti, cyngor defnyddiol a’r gefnogaeth sydd ei hangen arnat i wneud newid.Read the rest of this topic(122 words)...

 
Geek
DT - DVD - Dylunio Cynnyrch
by Gareth Edmondson - Wednesday, 22 August 2012, 9:13 AM
 
DVD

Cyfle i wylio DVD cyfan sydd yn esbonio'r prosesau tu ôl i ddylunio cynnyrch a'r defnydd o deunyddiad cynaliadwy.


Cliciwch yma i weld y cwrs.

(Edited by Portal Team - original submission Wednesday, 13 June 2012, 11:19 PM)

(Edited by Portal Team - original submission Wednesday, 22 August 2012, 9:12 AM)

 
Geek
TGCh - Nodiadau Uned 3
by Gareth Edmondson - Tuesday, 24 April 2012, 12:13 AM
 
cbacTGCh - Nodiadau Uned 3

Mae nodiadau Uned 3 o'r cwrs TGAU TGCh nawr ar gael i chi ddarllen neu llwytho i lawr. Rhagor o adnoddau adolygu i ddod felly cofiwch edrych fan hyn yn gyson.

Cliciwch y linc yma i weld y cwrs.

 
Geek
Cwrs Newydd - Almaeneg TGAU - Profion Gwrando
by Gareth Edmondson - Tuesday, 24 April 2012, 12:12 AM
 

Mp3Almaeneg TGAU - Profion Gwrando

Cwrs newydd i ddisgyblion sydd yn astudio TGAU Almaeneg. Cyfle i chi gwrando a lawr lwytho cyn profion gwrando. Dewiswch y linc isod i gael mynediad:

http://moodle.yggwyr.swansea.sch.uk/course/view.php?id=403